bəsitlik

bəsitlik
is. Bəsit şeyin halı; sadəlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • şitlik — is. 1. Şit, duzu az şeyin halı, keyfiyyəti. Şitliyindən xörəyi yemək olmur. 2. məc. Qeyri ciddi, yüngül, bayağı, duzsuz hərəkət, söz. // məc. Nadinclik, dəcəllik, üzlülük; şit hərəkətlər, şit sözlər və s. Müəllimənin gözləri . . bəzi uşaqların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şitəngilik — is. Nadinclik, dəcəllik, şuluqçuluq, üzlülük, şitlik. Şitəngilik etmək – nadinclik etmək, şitlik etmək. <Şərəfnisə xanım:> Uşağı yerə girsin. Dinc oturur məgər. Səhərdən bəri qoymuyub ki, iki çəngə yun darıyım, elə şitəngilik edir. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adilik — is. 1. Adi şeyin halı. Qız etiraz etdi: – Söhbətlərimizdə adilik yoxdur. M. S. O.. 2. Bəsitlik, sadəlik, bayağılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birtərkiblilik — is. Birtərkibli şeyin halı; bəsitlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dad — 1. is. 1. Yeyilən və ya içilən şeyin acılıq, şirinlik, turşluq, duzluluq, şitlik və s. cəhətdən hiss olunan xüsusiyyəti; tam. Kür suyunun dadı nə acıdır, nə şordur, nə turşdur, . . nə iylidir. C. M.. Dad orqanı (üzvü) anat. – dilin səthində olan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duzsuzluq — is. 1. Duzsuz şeyin halı. 2. məc. Şitlik, bayağılıq, xoşagəlməzlik; qanısoyuqluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elementarlıq — is. Bəsitlik, sadəlik, ibtidailik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • loruluq — is. Sadəlik, bəsitlik (dil, danışıq, söz və s. haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • primitivlik — is. İbtidailik, çox bəsitlik, çox sadəlik. Alətlərin primitivliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlik — is. 1. Sadə şeyin halı, bəsitlik. Layihənin sadəliyi. 2. məc. Sadədillik, safürəklilik, düzürəklilik, hiyləbilməzlik, avamlıq dərəcəsinə çatan sadəlövhlük. Sadəliyindən, avamlığından <Səriyyə> hələ də başına gələn müsibəti tamamilə dərk edə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”